As long as you don't choose, everything remains possible. Seçim yapmadığın sürece, kalan olasılıkların hepsi mümkündür.
#Mr.Nobody

1.12.17